Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gilner Alfred

Alfred Józef Gilner

ur. w 1944 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Alfred Gilner uczestniczył  w protestach na KWK „Halemba” w latach 1980-1981 r. Był organizatorem i przewodniczącym Oddziałowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Przeróbki Mechanicznej w ww. zakładzie pracy. 
W latach 1982-1987 Pan Alfred Gilner zaangażował się w działalność konspiracyjną przy parafialnym „Duszpasterstwie Ludzi Pracy”, w ramach którego kolportował wydawnictwa bezdebitowe. 
W 1988 r. został wyznaczony do nawiązania współpracy z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie przewoził swym samochodem innych działaczy z KWK „Halemba” na szkolenia instruktażowe, przygotowujące do reaktywacji tegoż związku. Przy okazji odbierał nielegalne ulotki, celem ich dalszego rozpowszechnienia na terenie ww. zakładu pracy. 
W 1988 r. został członkiem Tymczasowej Komisji Związkowej w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Pan Alfred Gilner znalazł się również w gronie osób występujących oficjalnie z wnioskiem do Sadu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej