Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ozga Wiesław

Wiesław Marek Ozga

ur. w 1944 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Był członkiem Komitetu Założycielskiego a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W komisji pełnił obowiązki inspektora pracy i reprezentował uczelnię w MKZ. W dniu 1 czerwca wszedł w skład Prezydium Oddziału NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w Siedlcach, gdzie objął stanowisko Przewodniczącego Komisji Interwencyjnej. W trakcie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Rolników Indywidualnych, odbywającej się w listopadzie i grudniu 1981 r. w Siedlcach, sprawował funkcję szefa ochrony. 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie i Lublinie. Ze względu na nasilające się problemy zdrowotne i brak odpowiedniej opieki lekarskiej rozpoczął głodówkę. W dniu 23 lipca 1982 r. został zwolniony z internowania. W okresie 1982-1989 był zaangażowany w kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje.