Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dacko-Włodarzewska Marta

Marta Anna Dacko-Włodarzewska

ur. w 1953 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pani Marta Dacko-Włodarzewska (wcześniej Kiljańska zd. Dacko) w latach 1981-1982 aktywnie działała w Komitecie Międzyuczelnianym Obrony Więźniów Politycznych. Była członkiem redakcji pisma „Wywrotowiec” wydawanego przez Międzyuczelniany Komitet Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie. Wchodziła także w skład redakcji Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Związana była również z Ruchem Młodej Polski i jako przedstawicielka Ruchu Młodej Polski znalazła się w składzie Obywatelskiego Komitetu Obchodu Święta Niepodległości. Z powodu tej działalności w latach 1982-1984 była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie, a w 1982 roku przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. Mimo to aktywnie uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych organizowanych przez środowiska opozycyjne w Lublinie. Za udział w manifestacji w dniu 3 maja 1983 roku została zatrzymana i osadzona w areszcie na 48 godzin.
Biogram opracowano na podstawie: