Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kończewski Zbigniew

Zbigniew Bronisław Kończewski

ur. w 1954 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Oddziale Napraw Torowych PKP w Gdańsku. Następnie był członkiem NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie pracy, a po delegalizacji Związku współzałożycielem Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Okręgu Północnego NSZZ „Solidarność”. Był kolporterem „Biuletynu Informacyjnego” TKK OP NSZZ „Solidarność” oraz od grudnia 1982 r. do stycznia 1983 r. pisma „Solidarność Kolejowa Obszaru Północnego”. Z powodu tej działalności w dniu 11 lutego 1983 r. został zatrzymany, aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Jego zwolnienie nastąpiło 15 lipca 1983 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej