Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Fedorowicz

ur. w 1941 roku w m. Kościk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 459/2018
Biogram
Pan Zygmunt Fedorowicz po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność opozycyjną na terenie Świebodzic. Angażował się w pomoc osobom internowanym oraz kolportował niezależne wydawnictwa. Aktywnie uczestniczył w inicjatywach Duszpasterstwa Ludzi Pracy.  
W roku 1989 należał do Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Aparatury Elektrycznej „Mera-Rafa” w Świebodzicach, który rozpoczął jawną działalność związkową.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej