Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jasionowski Andrzej

Andrzej Edward Jasionowski

ur. w 1964 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
W drugiej połowie lat 80. studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie był członkiem grupy inicjującej reaktywację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1986-1989 był aktywnym działaczem Zrzeszenia na tej uczelni, pełnił funkcję przewodniczącego NZS UŁ oraz przewodniczącego Porozumienia Łódzkich Szkół Wyższych. Utrzymywał  kontakty z działaczami NZS z innych uczelni w kraju. Uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu wydawnictw bezdebitowych - posługiwał się pseudonimem „Jasion”. We wrześniu 1988 r. brał udział w spotkaniu działaczami NZS w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN