Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Waldemar Józef Bartosz
ur. w 1954 roku w m. Snochowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

W latach 1977–1980 współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. Od września 1980 r. działał w związku NSZZ „Solidarność”.
W okresie od 13.12.1981 r. do 18.05.1982 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. W dniu 06.06.1982 r. uczestniczył w ingresie bp. Mieczysława Jaworskiego w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach z udziałem zwolnionych z internowania zgromadzonych pod transparentem „Solidarność”. Dnia 08.06.1982 r. ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie. Zwolniony z internowania 18.10.1982 r. W latach 1983–1987 współpracował z kieleckim Komitetem Oporu Społecznego, a od 1988 do 1989 r. działał w Regionalnej Komisji Wyborczej.  Dnia 12.05.1985 r. został  skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Jędrzejowie na karę 3 miesięcy aresztu, z możliwością zamiany na karę grzywny, za udział w manifestacji przed gmachem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie podczas procesu ks. Marka Łabudy i ks. Andrzeja Wilczyńskiego. Po wpłaceniu grzywny zwolniony z Aresztu Śledczego w Pińczowie. W 1989 r. współorganizował Obywatelski Komitet Odbudowy „S” w Jędrzejowie, był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jędrzejowie, członkiem KO „S” Regionu Świętokrzyskiego, a od maja 1989 r. członkiem Prezydium Zarządu Regionu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności