Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Edward Miller
ur. w 1952 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” oraz członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. W grudniu 1981 r. uczestniczył (jako przedstawiciel KWB „Konin”) w strajku okupacyjnym, zorganizowanym w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, którego głównym postulatem było doprowadzenie do przekazania budynku KWMO w Koninie na cele społeczne. 
13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i doprowadzony do siedziby KWMO w Koninie, gdzie po odmowie podpisania oświadczenia o zaniechaniu działalności wymierzonej przeciwko PRL został internowany i umieszczony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Przebywał tam do 19 stycznia 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował podziemną działalność. Brał udział w spotkaniach byłych internowanych oraz w mszach świętych organizowanych przez opozycję. Uczestniczył w przygotowywaniu albumu fotograficznego dla papieża Jana Pawła II. W 1988 r. zaangażował się w tworzenie struktur Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWB „Konin”, której powstanie miało doprowadzić do ponownej legalizacji Związku i wyborów jego władz.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN