Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Szczurek

ur. w 1953 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Mieczysław Szczurek w latach 1982-1983 w Zakładzie Energetycznym w Bolesławcu współorganizował Tajną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność’ i zbierał pieniądze na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin, tj. internowanych i mieszkańców Bolesławca odbywających karę pozbawienia wolności za działalność podziemną po 13 grudnia 1981 r. Kolportował w zakładzie pracy i na terenie Bolesławcu podziemne pisma (m. in. „Z Dnia na Dzień”) oraz ulotki. Działalność tę kontynuował od połowy 1983 r. do 1988 r. pod szyldem Tajnej Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu, a następnie prowadząc działalność w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu. W związku z prowadzona działalnością był inwigilowany i rozpracowywany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków