Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stachurska Barbara
Barbara Stachurska
ur. w 1945 roku w m. Wąbrzeźno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017

Biogram

Barbara Stachurska była zaangażowana w działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Wąbrzeźnie. Zajmowała się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie miasta. Była łącznikiem do kontaktów pomiędzy podregionem Wąbrzeźno a Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
W latach 1982-1989 udostępniała swoje mieszkanie do przechowywania regularnie dostarczanych pism związkowych takich jak „Toruński Informator Solidarności” oraz książek, biuletynów i innych podziemnych wydawnictw, które również rozpowszechniała w miejscu pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003