Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gilewski Wojciech
Wojciech Stefan Gilewski
ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym zaangażowanym w działalność w NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Mechanicznych „Ursus”. W związku z prowadzoną działalnością był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 12 marca 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka. W latach 1982-1983 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w związku z kolportażem opozycyjnego pisma „Robotnik”. Z powodów politycznych wyemigrował z Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej