Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ryk Waldemar
Waldemar Wiesław Ryk
ur. w 1948 roku w m. Sławno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017

Biogram

Waldemar Ryk został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie w dniu 05.11.1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do kompanii pontonowej.
 W dniu 19.11.1982 r. został zwolniony z ćwiczeń wojskowych ze względu na chorobę.
Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją. Powołanie na ćwiczenia wojskowe nie miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym, miało ponadto na celu odizolowanie przeciwników politycznych i było formą dotkliwej represji politycznej wobec opozycjonistów. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN