Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryk Waldemar

Waldemar Wiesław Ryk

ur. w 1948 roku w m. Sławno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Waldemar Ryk został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie w dniu 05.11.1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do kompanii pontonowej.
 W dniu 19.11.1982 r. został zwolniony z ćwiczeń wojskowych ze względu na chorobę.
Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją. Powołanie na ćwiczenia wojskowe nie miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym, miało ponadto na celu odizolowanie przeciwników politycznych i było formą dotkliwej represji politycznej wobec opozycjonistów. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN