Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogusław Marian Girin
ur. w 1949 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017

Biogram

Pan Bogusław Girin od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. Od 1981 r. był przewodniczącym wrocławskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W dniu 12/13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, a następnie w Grodkowie, gdzie był przetrzymywany do 31 maja 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach NSZZ „S”, a także rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa na terenie Kłodzka i Wałbrzycha.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej