Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Helak

ur. w 1940 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 65/2018
Biogram
Ryszard Helak od września 1980 r. był członkiem NSZZ "Solidarność" w Biurze Projektowo-Technologicznym "Bispomasz" w Bydgoszczy, a od grudnia 1980 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej.
W lipcu 1981 r. wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego  oraz reprezentował Region na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność”. Był redaktorem naczelnym pisma związkowego „Protest”. W związku z prowadzoną działalnością został  internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do  5 grudnia 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Był współredaktorem, wydawcą i kolporterem nielegalnych wydawnictw. W latach 1983-1984 zajmował się pisaniem tekstów i wydawaniem dwutygodnika „W drodze”. Od 1984 r. do 1989 r. był redaktorem naczelnym „Informatora Bydgoskiego”. Od  listopada 1984 r. należał do kierownictwa Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego.
W okresie od 10 czerwca do  8 sierpnia 1985 r został aresztowany za drukowanie i kolportaż podziemnych wydawnictw.
W 1987 r. został oddelegowany przez Bydgoski Regionalny Komitet Koordynacyjny „Solidarności” do Komitetu Obywatelskiego przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy.
W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji 1989-1991.
Przez cały okres prowdzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010