Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kotecka Helena
Helena Zofia Kotecka
ur. w 1932 roku w m. Sokal
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Helena Kotecka w latach 1986-1989, będąc pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, uczestniczyła w kolportażu książek drugiego obiegu i innych wydawnictw okolicznościowych sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. W jej prywatnym mieszkaniu były przechowywane i inwentaryzowane książki wydawane poza cenzurą.
Była również zaangażowana w działalność Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńskiego oraz współorganizatorką uroczystej mszy św. z okazji XXV-lecia ZWCh „Elana”, która odbyła się dnia 31 grudnia 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków