Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Bugaj

ur. w 1939 roku w m. Mietniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Pracownik Zakładu Transportu Kolejowego Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie.
Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach związku. Kolporter wydawnictw bezdebitowych, uczestnik manifestacji. Czynny w trakcie prowadzenia zbiórek na rzecz wsparcia osób represjonowanych oraz ich rodzin, w tym w ramach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków