Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Małobęcki Józef

Józef Małobęcki

ur. w 1952 roku w m. Staszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017
Biogram
Był współzałożycielem i działaczem związku NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Kopalni Siarki „Siarkopol” w Grzybowie. W kwietniu 1981 r. był delegatem na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów, członkiem Komisji Krajowej. W 1981 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w drodze z obrad Komisji Krajowej, a następnie przewieziony na Komendę MO w Ostródzie. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 kwietnia 1982 r. Ponadto za działalność w strukturach NSZZ „Solidarność” w dniu 8 grudnia 1981 r. wobec Józefa Małobęckiego wydano postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do „wszystkich krajów świata”. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej