Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Mieczysław Lewandowski

ur. w 1947 roku w m. Mannheim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Janusz Mieczysław Lewandowski, jako pracownik przedsiębiorstwa Polmozbyt we Wrocławiu, w 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
14 maja 1982 r. na podstawie dekretu o stanie wojennym został internowany pod zarzutem naruszania obowiązującego porządku prawnego i osadzony najpierw w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, następnie od 30 lipca do 23 sierpnia 1982 r. – w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. 
Ponownie internowano go 6 listopada 1982 r. w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu, gdzie przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce przeciw antykomunistycznej opozycji, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa od marca 1983 do sierpnia 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.