Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skolecka-Kona Krystyna
Krystyna Halina Skolecka-Kona
ur. w 1929 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017

Biogram

Krystyna Halina Skolecka-Kona, adwokat, po 13.12.1981 r. udzielała pomocy prawnej robotnikom, głównie włókniarkom, strajkującym w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i namawiała kolegów adwokatów do podejmowania się obrony w procesach członków NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Rozpowszechniała pogląd o bezprawności stanu wojennego i publicznie poddawała krytyce działania partii i rządu, co w efekcie doprowadziło do jej internowania 31.12.1981 r. Przebywała w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, a od 15.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, z którego została zwolniona 16.02.1982 r. Po powrocie do Łodzi w dalszym ciągu pomagała osobom represjonowanym z przyczyn politycznych i organizowała wsparcie materialne dla ich rodzin. W latach 1982–1987 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN