Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grzywacz Grzegorz
Grzegorz Grzywacz
ur. w 1948 roku w m. Młynary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Grzegorz Grzywacz był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol” w Bydgoszczy.
W okresie stanu wojennego, od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 3 lutego 1983 r., został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW Nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie zgrupowani poddawani byli przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, a także zmuszani byli do wykonywania ciężkiej, często bezsensownej pracy.
Niniejsze ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, pod red. G. Majchrzaka, Warszawa 2016.