Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żebrowska Janina
Janina Żebrowska
ur. w 1932 roku w m. Wolbrom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017

Biogram

Od 1980 r. w krakowskich strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. Zaangażowana w organizację spotkań działaczy KPN, którym przewodniczył jej mąż Jerzy Żebrowski, szef Kierownictwa Akcji Bieżącej  Obszaru II KPN w Krakowie. 
Autorka wierszy publikowanych w prasie podziemnej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków