Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Brzóska

ur. w 1970 roku w m. Zambrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 60/2016
Biogram
Był członkiem IV Zambrowskiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, w latach 1986-1988 pełnił funkcję drużynowego. Drużyna ta starała się odtworzyć tradycje harcerskie z okresu międzywojennego (formuła przyrzeczenia, mundury, stopnie). Pomimo formalnej przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego jej członkowie ściśle współpracowali z opozycyjnym Ruchem Harcerstwa Rzeczpospolitej (w 1989 r. Drużyna formalnie wystąpiła z ZHP i zgłosiła akces do ZHR). Jednocześnie członkowie IV Zambrowskiej Drużyny Harcerzu uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych i religijnych organizowanych przez podziemie solidarnościowe. W 1988 r. był jednym ze współzałożycieli zambrowskiej komórki Federacji Młodzieży Walczącej, grupa ta nie była formalnie związana z tzw. centralą FMW. W ramach swojej działalności uczestniczył w akcjach malowania napisów na murach, akcjach plakatowych i ulotkowych, kolportażu nielegalnych wydawnictw, organizacji uroczystości patriotycznych. W 1989 r. członkowie FMW w Zambrowie zaangażowali się w kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów