Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzymisławska Anna

Anna Maria Grzymisławska

ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Anna Grzymisławska prowadziła działalność w latach 1980–1989.
Była działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
		Od września 1980 r. aktywnie udzielała się w strukturach „Solidarności” - była członkiem Komitetu Założycielskiego na Akademii Medycznej w Poznaniu, a w styczniu 1981 r. została przewodniczącą Komisji Zakładowej. 
W latach 1980–1989  prowadziła czynną działalność opozycyjną - uczestniczyła w strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, została również sekretarzem Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Ochrony Zdrowia „Solidarność”. 
Po 13 grudnia 1981 r. została wybrana przewodniczącą Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” na Akademii Medycznej. W latach 1982–1989  była członkiem podziemnej Komisji Porozumiewawczej Akademii Medycznych, organizowała pomoc prawną i materialną dla osób represjonowanych, publikowała w prasie podziemnej, m. in. w „Biuletynie Wojennym” i „Solidarności – Poznań”. 
W latach 1984–1989  udzielała się w Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej „S” Służby Zdrowia. 
Od 1987 była członkiem tajnego, a od 1989 do 1990 r. jawnego Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarność” Wielkopolska. Uczestniczyła w obradach „Okrągłego Stołu” ( w podzespole ds. zdrowia).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.