Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zofia Stachera

ur. w 1960 roku w m. Wierzbica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Brała udział w 15-minutowym strajku 13 maja 1982 r. w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. 14 maja 1982 r. otrzymała polecenie stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej MO w Kielcach w celu złożenia zeznania. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń z 15 maja 1982 r. została skazana na karę 3 miesięcy aresztu, z możliwością zamiany na karę grzywny w wysokości 4,5 tys. złotych. Ostatecznie zapłaciła grzywnę. 18 maja 1982 r. została zwolniona dyscyplinarnie z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN