Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zofia Stachera
ur. w 1960 roku w m. Wierzbica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Brała udział w 15-minutowym strajku 13 maja 1982 r. w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. 14 maja 1982 r. otrzymała polecenie stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej MO w Kielcach w celu złożenia zeznania. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń z 15 maja 1982 r. została skazana na karę 3 miesięcy aresztu, z możliwością zamiany na karę grzywny w wysokości 4,5 tys. złotych. Ostatecznie zapłaciła grzywnę. 18 maja 1982 r. została zwolniona dyscyplinarnie z pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN