Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Franciszek Swornowski

ur. w 1948 roku w m. Wrotków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Jan Swornowski od początku lat osiemdziesiatych działał w strukturach NSZZ „Solidarność” – pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu. W kwietniu 1982 r. pod zarzutem prowadzenia działalności „naruszającej obowiązujący porządek prawny” pan Jan Swornowski został internowany na mocy Decyzji nr 1626 wydanej przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu i osadzony w Zakładzie Karnym w Nysie. 23.07.1982 r. został zwolniony z dalszego odbywania kary w dniu na mocy Decyzji nr 777 o uchyleniu internowania.
Po powrocie z internowania pan Jan Swornowski nie zaprzestał działalności opozycyjnej – zajmował się m. in. kolportażem ulotek i wydawnictw podziemnych, w konsekwencji czego był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a 5.11.1982 r. powołany do odbycia służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym w Głogowie (na terenie Jednostki Wojskowej nr 1527), gdzie przebywał do 2.02.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej