Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Moszczak Tomasz

Tomasz Moszczak

ur. w 1948 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Tomasz Moszczak w latach 1971-1983 był pracownikiem Stoczni Gdańskiej na stanowisku montera maszyn i urządzeń. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie stoczni będąc łącznikiem wydziału z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym oraz członkiem redakcji pisma Komisji Zakładowej „Rozwaga i Solidarność”. We wrześniu 1980 r. przystąpił do NSZZ „Solidarność” następnie od lutego 1981 r. pełnił obowiązki rzecznika prasowego KZ NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej oraz od listopada dodatkowo funkcję wiceprzewodniczącego KZ. 
Aktywnie brał udział w strajku w dniach 13-15 grudnia na terenie Stoczni Gdańskiej wchodząc w skład Komitetu Strajkowego oraz Regionalnego Komitetu Strajkowego. 15 grudnia 1981 r. opuścił stocznię i przebywał w ukryciu. Aresztowano go 12 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 28 maja 1982 r. skazał go na karę trzech i pół roku więzienia i trzech lat pozbawienia praw publicznych. Osadzono go w Zakładzie Karnym w Potulicach, który opuścił 1 kwietnia 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa. W latach 1983-1989 był działaczem Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej pracując w spółce na jej terenie oraz współorganizatorem i uczestnikiem strajków majowych i sierpniowych 1988 r. w Stoczni Gdańskiej.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN