Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosmala Marek

Marek Antoni Kosmala

ur. w 1953 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
Był inicjatorem powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Galanterii „Lech” i na terenie innych zakładów pracy w Gnieźnie (pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Terenowej Komisji Koordynacyjnej Związku w Gnieźnie). W czasie stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnej „Solidarności”, m.in. organizując w swoim zakładzie pracy konspiracyjne zebrania, na których ustalano szczegóły akcji strajkowych i ulotkowych. Ponadto drukował i kolportował na terenie Gniezna bezdebitową gazetę „Piast”, a także ulotki krytykujące rząd PRL. W sierpniu 1982 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania jego mieszkania, w wyniku którego został zatrzymany na 48 godzin. W listopadzie 1982 r. przeprowadzono kolejne przeszukanie. Po zwolnieniu z Fabryki Galanterii „Lech” w 1987 r. starał się o pracę w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Poznaniu, jednak w wyniku działań podjętych przez SB w Gnieźnie nie otrzymał jej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN