Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielański Roman

Roman Bielański

ur. w 1947 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Od kwietnia 1982 r. do 4.11.1982 r. w ramach Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności zajmował się wydawaniem i kolportażem podziemnych publikacji oraz organizacją akcji protestacyjnych i strajkowych na terenie Warszawy. 4.11.1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, a następnie w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, gdzie przebywał do 18.08.1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w dniu 19.05.1983 r. skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, a Sąd Najwyższy wyrokiem z 12.08.1983 r. uniewinnił na mocy amnestii. W sierpniu 1983 r. został zwolniony z pracy w ZM „Ursus”. Jako były więzień polityczny zainicjował utworzenie Spółdzielni Pracy „Unicum”. Od 1985 r. należał do Polskiej Partii Niepodległościowej oraz współpracował z podziemnym Niezależnym Wydawnictwem Książkowym Wers. 1.05.1987 r. uczestniczył w manifestacji ulicznej w Warszawie, podczas której niósł transparent z symbolem „Solidarności”, za co Kolegium ds. Wykroczeń wymierzyło mu karę grzywny. W latach 1982-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej