Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Steckiewicz Teresa

Teresa Aniela Steckiewicz

ur. w 1937 roku w m. Łomża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Była inicjatorką i członkiem Zarządu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łomży oraz sekretarzem Zarządu Oddziału „Solidarności” Regionu Mazowsze w Łomży. Od 1981 r. była etatowym członkiem związku. Wiosną 1981 r. uczestniczyła w strajku okupacyjnym w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Narew. Była kolporterką wydawnictwa łomżyńskiej „Solidarności” – „Sens”. W grudniu 1981 r. koordynowała zbiórki żywności dla strajkujących studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Została internowana 13 grudnia 1981 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku. W dniu 9 stycznia 1982 r. została przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Z internowania została zwolniona 5 lutego 1982 r. Do 1989 r. prowadziła działalność w nieformalnej grupie byłych członków „Solidarności”. Kolportowała wydawnictwa podziemne i uczestniczyła w mszach za Ojczyznę w parafii św. Michała Archanioła w Łomży. Była wielokrotnie przesłuchiwana a w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Od 1989 zasiadała jako członek w Komisji Zakładowej przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej