Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Modelska Małgorzata

Małgorzata Maria Modelska

ur. w 1954 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Była etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Koninie. Została internowana 11 maja 1982 r. Umieszczono ją w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do 24 lipca 1982 r. Podstawą internowania było jej aktywne zaangażowanie w działalność podziemnej „Solidarności” w okresie stanu wojennego, wydawanie i rozpowszechnianie pisma „Azyl Wojenny” oraz innych materiałów bezdebitowych, jak również pomoc osobom wcześniej internowanym. Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej MO w Koninie prowadził przeciwko niej dwa śledztwa: w sprawie nie odstąpienia od działalności związkowej - tj. o urzędowanie w pomieszczeniach „Solidarności” w Koninie w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. (wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie z 17 lutego 1982 r. została uniewinniona) oraz w sprawie kolportażu podziemnego pisma „Azyl Wojenny”. W związku z drugim śledztwem została zatrzymana, a w jej mieszkaniu od 22 kwietnia 1982 r. do 24 kwietnia 1982 r. dokonano przeszukania i odnaleziono tam materiały bezdebitowe. Śledztwo to umorzono ostatecznie 6 sierpnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN