Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nicpan Wojciech

Wojciech Józef Nicpan

ur. w 1958 roku w m. Trzcińsko Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Wojciech Józef Nicpan był aktywnym uczestnikiem nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1982 – 1986 na terenie Gryfina i okolic. Brał udział w działalności drukarskiej i kolporterskiej wydawnictwa „Krawędź Ziemia Gryfińska” oraz innych ulotek i plakatów okolicznościowych. 
W 1983 r. prowadzono przeciwko niemu śledztwo w sprawie drukowania i kolportowania bezdebitowych wydawnictw na terenie Chojny, Gryfina oraz Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie. Od dnia 13.06.1983 r. ukrywał się przed organami ścigania. W dniu 02.08.1983 r. zgłosił się do Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie, chcąc skorzystać z dobrodziejstwa amnestii, śledztwo zostało umorzone. 
W 1985 r. prowadzono śledztwo w sprawie uczestnictwa Pan Wojciecha Nicpana w związku "Komitet Obrony Praworządności" w Szczecinie, rozsyłania skarg do władz, urzędów PRL i poza granice kraju. Pan Nicpan przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa odmowy wyjaśnień. Prokurator Wojewódzki w Szczecinie w dniu 11.04.1986 r. postępowanie warunkowo umorzył, wyznaczył okres próby na 2 lata oraz zobowiązał do wpłaty na cel społeczny 20 tys. zł. 
W 1986 r. został objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN