Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Jan Gajda

ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Krzysztof Jan Gajda brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Krzysztof  Jan Gajda w związku z udziałem w demonstracji został brutalnie pobity, przez zatrzymujących go funkcjonariuszy milicji. W wyniku pobicia utracił przytomność. Półprzytomnego doprowadzono do budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu, gdzie zmuszony został do kilkukrotnego przejścia tzw. „ścieżek zdrowia”. W godzinach nocnych został zwolniony z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu. Pan Krzysztof Jan Gajda otrzymał status pokrzywdzonego w śledztwie prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej