Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rokoszewski Konrad

Konrad Andrzej Rokoszewski

ur. w 1951 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Konrad Andrzej Rokoszewski pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Tarnobrzegu. W 1980 r. współorganizował struktury związkowe w miejscu pracy wchodząc w skład KZ NSZZ „Solidarność” WPHW. W marcu 1981 r. został również wybrany do Prezydium Federacji Tarnobrzeskiej NSZZ „Solidarność” koordynującej prace komisji zakładowych „Solidarności” w Tarnobrzegu i okolicach.
Ze względu na zaangażowanie w działalność związkową został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa w dniach od 13.12.1981 r. do 3.05.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nadal współpracował z osobami tworzącymi konspiracyjne struktury związkowe. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN