Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Binkowski

ur. w 1953 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Pan Jerzy Binkowski pracował w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Truso” w Elblągu jako mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, brał udział w I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Elbląskiego. 
13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, gdzie przebywał do 18 marca 1982 r. Po opuszczeniu miejsca odosobnienia dalej prowadził działalność opozycyjną. Kolportował nielegalne wydawnictwa, był także autorem artykułu opisującego niesprawiedliwy podział 14 pensji w swoim zakładzie pracy. Od września 1982 r. do stycznia 1983 r. zbierał pieniądze, które przekazywał żonie Mirosława Duszaka - internowanego pracownika ZPO „Truso”. 16 lutego 1983 r. Jerzy Binkowski został zatrzymany i osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu. 4 czerwca 1983 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu zamieniła tymczasowy areszt na dozór milicyjny, natomiast 16 sierpnia 1983 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył postępowanie na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN