Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowska Maria

Maria Krystyna Dąbrowska

ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego we Wrocławiu. Od września 1980 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w swojej szkole, a w styczniu 1981 r. została wybrana wiceprzewodniczącą Miejskiego Komitetu Założycielskiego i przewodniczącą zespołu do spraw kulturalno-oświatowych oraz rekreacji. 23 grudnia 1981 r. została internowana i umieszczona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, 15 stycznia 1982 r. przeniesiono ją do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Internowanie uchylono decyzją z 7 czerwca 1982 r., a faktyczne zwolnienie nastąpiło 11 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN