Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Serwan Ireneusz

Ireneusz Roman Serwan

ur. w 1925 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie uczelnianych struktur NSZZ „Solidarność”. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego przewodniczący komitetu strajkowego, kierującego protestem okupacyjnym w budynkach Akademii Górniczo – Hutniczej. Po stłumieniu strajku w dniu 16 grudnia 1981 r. zatrzymany i internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 3 marca 1982 r.
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność podziemnych struktur uczelnianej „Solidarności”. Członek Tajnej Komisji Zakładowej, zajmujący się kwestiami finansowymi. Kolporter wydawnictw niezależnych. Od 1984 r. związany ze wspólnotą akademicką księży misjonarzy działającą przy kościele pw. Św. Wincentego a Paulo na terenie Miasteczka Studenckiego AGH, zaś od 1986 r. także z Chrześcijańskim Uniwersytetem Robotniczym. 
Od czerwca 1988 r. zaangażowany w odtworzenie jawnie działających struktur uczelnianej „Solidarności”. Zaangażowany w działalność krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • „Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 4 pod red. J. Olaszka, Warszawa-Katowice 2020
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN