Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Adam

Adam Szczepan Kowalczyk

ur. w 1948 roku w m. Kcynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Adam Kowalczyk był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z innymi organizuje, a później kieruje strajkiem okupacyjnym na KWK „XXX-lecia” PRL (13-15  XII 1981 r.). 
Aresztowany 6 I 1982 r. Zwolniony w dn. 23 II 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 23 II 1982 r. uznany winnym, ale Sąd odstąpił od wymierzenia kary. 
Zwolniony z pracy na KWK „XXX-lecia”. 
W latach 80-tych kolportuje nielegalne wydawnictwa, w związku z tym kilkakrotnie mają miejsca przeszukiwania jego stanowiska pracy i miejsca zamieszkania. 
W sierpniu 1988 r. inicjował strajk na KWK „XXX-lecia”. W związku z powyższym zatrzymany na 48 h. 
W lutym 1989 r. wchodzi w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. 
Po zalegalizowaniu NSZZ „S” jako przedstawiciel regionu uczestniczył w zebraniach organizacyjnych Komitetów Założycielskich „S” w niektórych zakładach na terenie Jastrzębia-Zdrój. 
Aktywnie uczestniczy z ramienia Komitetu Obywatelskiego Śląsko-Dąbrowskiego w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu . 
Pozostawał w zainteresowaniu SB w ramach SOS „Pniówek” (4 XI 1982-5 I 1983), SOR „Paweł” (5 I 1982-28 V 1982) i SOS krypt. „Monter” (3 I 1985–2 X 1989).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej