Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Józefa Brańka
ur. w 1943 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017

Biogram

Pan Piotr Brańka od końca 1980 r. był członkiem NSZZ „S”, następnie pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „S” przy Zakładach Elektro-Maszynowych „Celma” w Cieszynie. 
10 XI 1982 r. wraz z inną osobą zorganizował akcję protestacyjną przeciwko zdelegalizowaniu NSZZ „S”, zredagował i sporządził na piśmie tekst poparcia apelu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” o podjęciu strajku w dn. 10 XI 1982 r. i spowodował podpisanie tekstu przez grupę pracowników „Celmy”. 
Za powyższe został osadzony w Areszcie Śledczym w dn. 15 XI 1982 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie zwolniony 23 XII 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej