Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomczyk Janusz

Janusz Henryk Tomczyk

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Był pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu i studentem Politechniki Poznańskiej. Po 13.12.1981 r. należał do podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej. W okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. wielokrotnie uczestniczył w zebraniach podziemnych struktur NZS-u, na których omawiano formy i metody działalności grupy oraz dyskutowano nad możliwością współpracy z innymi podziemnymi organizacjami. Do jego zdań należało utrzymywanie kontaktów z innymi opozycyjnymi grupami, dlatego prowadził rozmowy z przedstawicielami „Solidarności” Politechniki Poznańskiej. Przekazywał Wojciechowi Skorupskiemu informacje, które były wykorzystywane w druku podziemnych wydawnictw. Za swą działalność opozycyjną  został zatrzymany 20.01.1983 r. i aresztowany. W areszcie przebywał do 9.05.1983 r. Wyrokiem z 9.05.1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył prowadzone postępowanie karne ze względu na znikomą szkodliwość czynu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN