Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Butkiewicz Andrzej

Andrzej Zbigniew Butkiewicz

ur. w 1955 roku w m. Nidzica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Andrzej Butkiewicz w 1974 r. ukończył Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, a od 1982 r. był studentem w trybie zaocznym na Wydziale Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Od końca lat 70. zaangażował się w działalność opozycyjną poprzez współpracę z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, Komitetem Obrony Robotników oraz Studenckim Komitetem Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta. 
Zajmował się drukiem i kolportażem ulotek i biuletynów, m.in. „Robotnika Wybrzeża”. Ponadto udostępniał swoje mieszkanie na spotkania działaczy opozycji i tzw. „latającego uniwersytetu”. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie zorganizował i kierował Wolną Drukarnią. Następnie brał udział w zorganizowaniu drukarni Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Z powodu tej działalności opozycyjnej był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13.12.1981 r.  do 16.10.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Andrzej Kołodziej, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Gdynia 2013