Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Mieczysław Cieślik

ur. w 1962 roku w m. Sieraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Jako student Politechniki Poznańskiej (PP), był  w 1981 r. członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1982 r. należał do niezależnej grupy studentów PP która przyjęła nazwę KOS „40 i 4”. Kolportował niezależne wydawnictwa, malował hasła antyreżimowe (np. na poznańskich tramwajach). Utrzymywał kontakt z wydawcami poznańskiego, podziemnego czasopisma „Veto”. W okresie od stycznia do września 1982 r. drukował podziemne wydawnictwo studentów PP, dwutygodnik „Bibuła”. Ukrywał się przed aresztowaniem, był poszukiwany przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Ujawnił się 22 sierpnia 1983 w związku z ogłoszoną amnestią. W latach 1988–1989 zajmował się drukiem pism i książek poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, „Podziemne organizacje studenckie na Politechnice Poznańskiej w okresie stanu wojennego” w: „Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne” red. A.F. Baran, Warszawa-Białystok 2009
    • P. Zwiernik, „Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień okrągłego stołu 1981-1989” , Warszawa 2014