Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grocholewski Zdzisław
Zdzisław Grocholewski
ur. w 1957 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, uczestnikiem strajku w grudniu 1981 r. W okresie stanu wojennego działał na rzecz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Był kolporterem nielegalnej prasy i wydawnictw bezdebitowych w FŁT. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Poddawany był nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze Pan Zdzisław Grocholewski włączył się ponownie w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Fabryce Łożysk Tocznych i kolportaż wydawnictw nielegalnych. Z tego powodu w 1986 roku objęty został postępowaniem prokuratorskim, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie wydawnictw bezdebitowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN