Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cerbiński Waldemar

Waldemar Cerbiński

ur. w 1955 roku w m. Krosno Odrzańskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Członek Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym w Zielonej Górze i członek „Solidarności” w Elektrociepłowni tamże. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnej „Solidarności” na terenie Zielonej Góry – w styczniu i lutym 1982 r. sporządził i kolportował ulotki na terenie miasta. Został zatrzymany 18.03.1982 r. jako podejrzany o współudział w produkcji i kolportażu. Postawiono mu zarzut kontynuowania działalności w ramach zawieszonego związku „Solidarność” poprzez uczestnictwo w zebraniach oraz sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek na terenie Nowej Soli i Zielonej Góry. Wyrokiem z 28.05.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze skazał Waldemara Cerbińskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Więzienie opuścił 21.03.1983 r. – został warunkowo zwolniony z zawieszeniem reszty kary na 1 rok. W 1984 r. Waldemar Cerbiński z powodów politycznych wyemigrował do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN