Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nosarzewski Mariusz

Mariusz Franciszek Nosarzewski

ur. w 1967 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
Od 1982 r., ramach współpracy z podziemnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” uczestniczył akcjach protestacyjnych przeciw systemowi PRL organizowanymi przez młodzież na terenie Płocka. W latach 1984-1989 był aktywnym działaczem organizacji niepodległościowej pod nazwą Federacja Młodzieży Walczącej Region Płock i Kutno. W ramach tej organizacji zajmował się kolportażem wydawnictw opozycyjnych takich jak: „Petrochemia”, „Bizonowe Echo”, „Solidarność Ziemi Płockiej”, „Solidarność Płocka” oraz „Orlęta”. Ponadto zajmował się rozrzucaniem ulotek, malowaniem na murach haseł solidarnościowych i niepodległościowych, uczestniczył w marszach i manifestacjach w dniach 1 i 3 Maja, brał udział akcji samokształceniowej koła Federacji Młodzieży Walczącej. W jego mieszkaniu znajdowała się skrytka na pieniądze i prasę podziemnej Solidarności z Płocka. W 1988 r. podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia w Płocku legalnej działalności NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie: