Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazur Krzysztof

Krzysztof Janusz Mazur

ur. w 1958 roku w m. Nowy Dwór Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” Warszawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, za co w dniu 10 maja 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka, gdzie przebywał do 2 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kolportował podziemna prasę, ulotki i znaczki „Solidarności”. W dniu 1 maja 1983 r. został zatrzymany podczas demonstracji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej