Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witalis Marian

Marian Jan Witalis

ur. w 1948 roku w m. Sanok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
    Marian Jan Witalis, był dyrektorem Sanockiego Domu Kultury. Od 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”oraz udostępniał pomieszczenia Domu Kultury na potrzeby związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego umożliwił działaczom „Solidarności” wyniesienie dokumentów i maszyn poligraficznych z Domu Kultury, ukrywał również Piotra Kaczmarczyka zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. 19.12.1981 r. został zwolniony z pracy bez podania przyczyny.
Od grudnia 1981 r. wspólnie z Marianem Pilchem wydawał podziemne pismo „Biuletyn”, stworzył również siatkę kolportażową na terenie Sanoka, która rozprowadzała nielegalne wydawnictwa z Krakowa i Warszawy. Za tę działalność został zatrzymany 3.11.1982 r., a następnie aresztowany. Z aresztu został zwolniony 31.12.1982 r. Dnia 31.08.1983 r. Sąd Wojewódzki – Wydział II Karny w Krośnie umorzył postępowanie karne w stosunku do niego na mocy amnestii z 21.07.1983 r. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN