Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Stanisław Falkowski

ur. w 1957 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Od sierpnia 1980 r. pan Robert Falkowski był członkiem NSZZ „Solidarność”. Od marca do 13 grudnia 1981 r. działał jako przewodniczący Komisji Zakładowej w Jaworskich Zakładach Chemii Gospodarczej "Pollena".
Od wprowadzenia stanu wojennego czynnie uczestniczył w organizacji podziemnych struktur „Solidarności”. Pomagał rodzinom internowanych i zbierał składki. W latach 1982-1989 zajmował się również kolportażem wydawnictw podziemnych, tj. książek, czasopism (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”), ulotek, a także znaczków oraz przypinek. Zdobywał i dostarczał materiały poligraficzne na potrzeby podziemnych drukarni, jak też brał udział w akcjach plakatowania bądź malowania znaków Solidarności Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków