Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Bartoszewicz

ur. w 1954 roku w m. Pawłowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
Pan Stanisław Bartoszewicz był członkiem NSZZ „Solidarność”.  Był określany jako fanatyczny działacz NSZZ „Solidarność” i KPN, był również członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r. brał udział w akcjach plakatowania KPN, był organizatorem grup interwencyjnych „Solidarności”, przez radiowęzeł zakładowy prowadził audycje agitacyjne. 
W dniu 14  XII1981 r. wziął udział w organizowaniu strajku w KWK „Wieczorek”, agitował załogę Szybu „Roździeński”.
Za działalność opozycyjną został umieszczony dnia 8 XI 1982 r. w obozie specjalnym w Rawiczu. Zwolniony dnia 2 II 1983r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej