Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baczyński Grzegorz

Grzegorz Marek Baczyński

ur. w 1966 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Grzegorz Baczyński w 1981 r. przystąpił do organizacji młodzieżowej „Front Prawdy”, od 1982 r. należał do Młodzieżowego Ruchu Oporu, następnie do Ruchu Młodzieży Niezależnej. W latach 1988-1989 pełnił funkcję przewodniczącego RMN. Drukował i kolportował „Szańca”, gdzie również publikował teksty swojego autorstwa pod ps. „Murat”. Współtworzył bibliotekę wydawnictw zakazanych.
Od 1984 r. jako student Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dalszym ciągu działał w RMN. Kolportował m.in. literaturę i prasę bezdebitową. W nocy z 1 na 2.04.1987 r. w Poznaniu wspólnie z innymi osobami wykonał na budynkach użyteczności publicznej napisy o treści: „Precz z podwyżką cen” opatrując je znakiem Polski Walczącej. W dniu 6.04.1987 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego WUSW w Poznaniu. Zwolniono go w dniu 8.04.1987 r. Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń, które na podstawie postanowienia z dnia 5.08.1987 r. ukarało go karą grzywny. Ponadto został zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego zapisanych elewacji oraz karę dodatkową w postaci powiadomienia o jego ukaraniu władz UAM w Poznaniu.
W latach 1986-1988 Grzegorz Baczyński na terenie Gorzowa Wlkp. brał udział w druku „Szańca” i „Feniksa”. 
Od 1988 r. zaangażował się w odtwarzanie zdelegalizowanego w 1981 r. Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W maju 1988 r. wszedł w skład Komitetu Rejestracyjnego NZS UAM. Brał udział w ulicznych protestach i wiecach studenckich, podczas których domagano się zalegalizowania NZS. W trakcie demonstracji studenckiej w dniu 11.11.1988 r. został zatrzymany i przewieziony do WUSW w Poznaniu, gdzie prowadzono z nim „rozmowę dyscyplinującą”.
Grzegorz Baczyński wszedł w skład Komisji Krajowej NZS oraz pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS. Działał także jako członek Krajowego Komitetu Rejestracyjnego NZS. Dodatkowo został wybrany przewodniczącym Komisji NZS na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu. Po odmowie zalegalizowania NZS w dniu 19.11.1988 r. został zatrzymany na 24 h w drodze do Warszawy na posiedzenie KK NSZ. Podczas tego zebrania zamierzano uzgodnić stanowisko NZS w sprawie zorganizowania ogólnopolskiego strajku studenckiego. Zwolniony 20.11.1988 r. 
W ramach swojej działalności współpracował z działaczami Ruchu „Wolność i Pokój”. W marcu 1989 r. stanął na czele Międzyuczelnianej Komisji Ekologicznej, której celem było wyrażenie sprzeciwu wobec planów budowy w Polsce elektrowni atomowych. Z inicjatywy MKE doszło w dniu 2.04.1988 r. w Poznaniu do demonstracji, spacyfikowanej przez oddziały ZOMO i MO. Swoje działania na rzecz demokratyzacji w Polsce kontynuował do 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej