Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hlebowicz Jerzy

Jerzy Hlebowicz

ur. w 1936 roku w m. Staniewicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Rolnik indywidualny, a zarazem konserwator dzieł sztuki z Zagórzan koło Gdowa. Począwszy od jesieni 1980 r. zaangażowany w tworzenie struktur „Solidarności Wiejskiej” w gminie Gdów. Przewodniczący Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Gdowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach rolniczej „Solidarności”. Członek Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Organizator duszpasterstw rolników indywidualnych. Każdego trzynastego dnia miesiąca wywieszał flagę państwową przepasaną kirem, jak również nosił znaczek „Solidarności”, za co karano go grzywnami. 
Związany z wydawnictwem Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” poprzez udostępnienie terenu swego gospodarstwa rolnego na potrzeby budowy podziemnej drukarni Porozumienia, działającej od 1983 r. Czynny przy transporcie do Krakowa wydanych nakładów, jak również materiałów poligraficznych. 
Organizator zaopatrzenia żywnościowego dla strajkujących w Hucie im. Lenina w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Brał udział w udzielaniu pomocy osobom ukrywającym się. Zaangażowany w organizację pomocy dla rodzin osób internowanych. 
W 1989 r. czynny w odtworzeniu jawnych struktur rolniczej „Solidarności”. Członek Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Krakowie, uczestnik zjazdu krajowego w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej